Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling staat open voor iedereen die betrokken is bij een onenigheid in de familiale sfeer.

Zeer uiteenlopende conflictsituaties lenen zich tot een bemiddeling (vb. ouderschapsregeling, echtscheiding, verdeling van goederen, alimentatie, verblijfsregeling voor kinderen). Ook loutere communicatie-conflicten kunnen bespreekbaar worden gemaakt bij een bemiddeling. Er hoeft geen sprake te zijn van een juridisch geschil.

Een bemiddelaar heeft een bijzondere opleiding genoten waardoor de titel van ‘erkend bemiddelaar’ alzo door de nieuwe bemiddelingswet van 18 juni 2018 strafrechtelijk wordt beschermd.

De bemiddelaar brengt de communicatie tussen de partijen weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Doorheen het bemiddelingstraject wordt getracht om vanuit de onenigheid een evenwichtige oplossing te bereiken.

De familiaal bemiddelaar helpt de partijen om samen oplossingen te vinden voor hun problemen. De bemiddelaar is neutraal, oordeelt niet, geeft geen advies en beslist niet.

De bemiddeling is vrijwillig. De partijen kunnen op elk moment uit de bemiddeling stappen. De kracht van bemiddeling komt voort uit de oplossing die partijen zelf kiezen.

Bemiddeling sluit de samenwerking met advocaten, notarissen, psychologen, fiscalisten en andere experten niet uit.

Het bemiddelingsakkoord kan gehomologeerd worden door de rechter.

De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de duurtijd van het bemiddelingstraject.  ‘Pro deo’ bemiddeling is mogelijk voor mensen met een beperkt inkomen.