Links

Belgische Federatie van Psychologen : https://www.bfp-fbp.be/

Psychologencommissie : https://www.compsy.be/

Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen: http://www.vvkp.be/

Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding VZW (lijst van erkende tabakologen):  http://www.vrgt.be/

UZ Leuven – Universitair ziekenhuis: https://www.uzleuven.be/

Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (VVPAZ): http://www.vvpaz.be/

Belgisch Instituut voor psychotraumatologie (BIP): http://www.bipe.be/

European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS):  https://www.estss.org/

Rouwzorg Vlaanderen VZW : http://www.rouwzorgvlaanderen.be/

Werkgroep ‘Verder’  (voor nabestaanden na zelfdoding): http://www.werkgroepverder.be/

Ouders van verongelukte kinderen: http://www.ovk.be/

Psychische problemen: http://www.psychischegezondheid.nl/

Cardiologische problemen: https://www.hartstichting.nl/

Via www.vind-een-psycholoog.be

Via www.psycholoog-vinden.be

Via psycholooginjouwbuurt.be

Via klinisch-psycholoog.be